Brønshøj

Brønshøj er en del af bydelen Brønshøj-Husum i København (postnummer 2700). I 1901 blev Brønshøj indlemmet i Københavns Kommune

Brønshøj består i dag fortrinsvis af villakvarterer rundt om Brønshøj Torv, Brønshøj Kirke og Rytterskolen, som er fra 1723, og Tingbjerg. Bydelen flankeres af Utterslev Mose, Husumvej, Hulgårdsvej og Vestvolden ved Husum og gennemskæres af Frederikssundsvej. Der bor godt 40.000 personer (2007) i bydelen.

I Brønshøj udkommer lokalaviserne Brønshøj-Husum Avis og Brønshøj Posten hver uge. Desuden sender det lokale TV-Bella via Kanal København.

Brønshøj er den bydel med flest "ægte københavnere".

 

Historie

Den ældst kendte benævnelse af Brønshøj ("Brunshoga") stammer fra et pavebrev, dateret til 21. oktober 1186. Det indeholder bl.a. en bekræftelse fra pave Urban II, at ærkebiskop Absalon havde en ejendom i landsbyen og kaldsret til kirken. Kirken stammer fra omtrent samme tidspunkt.

Under Københavns belejring, blev landsbyen og dens jord omdannet til en kæmpestor befæstet militærlejr, kaldet Carlstad, da den svenske konge Karl X Gustav iværksatte en belejring af København. Levn efter befæstningen, der på sit højeste husede lige så mange mennesker som København, kan stadig findes i området. Brønshøj Museum huser en udstilling om Carlstad.

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet udviklede den landlige bebyggelse sig til at blive en forstad til den hastigt voksende storby, København. I 1901 blev Brønshøj sammen med en række nabolandsbyer inkorporeret i Københavns kommune. Brønshøj rummer i dag flere markante eksempler på vigtige danske bygningstyper. Et eksempel er andelsforeningen Enigheden, der blev grundlagt i 1899 som boliger for arbejderne på mejeriet Enigheden. I 1950’erne blev de første egentlige højhuse i Danmark opført på Bellahøj.

 

Transport

Den offentlige transport præges af busser, da man skal til Vanløse eller Husum for at nå S-togene, og da Brønshøj hverken betjenes af den nuværende Metro eller den kommende Metro-ring. Et arbejde pågår i 2012-13 i Københavns kommune, der skal udrede mulighederne for at etablere en letbane i midterrabatten på Frederikssundsvej på strækningen Nørrebro Station-Bellahøj-Brønshøj Torv-Husum Torv.

 

Husum station er eneste S-togsstation i Brønshøj/Husum området.
Husum station er cirka 200 meters gang fra Husum torv.

 

De væsentligste busforbindelser er:
2A mod Vanløse, Frederiksberg og Københavns Lufthavn.
5A mod Nørrebro, Nørreport og Københavns Lufthavn.
10 mod Vanløse, Flintholm og via Valby til Københavns Rådhusplads.
350S mod Nørrebro og Indre By og Københavns Lufthavn.

Frederikssundsvej og Jyllingevej har tilkørselsrampe til Ring 3 (motorvej).
Hillerødmotorvejen ender i det nordlige Brønshøj ved Utterslev Mose.
 

 

(kilde: Wikipedia)